Hviezdičky

V triede Hviezdičiek vládne pohodová atmosféra kde sa veľa smejeme a zabávame. Máme priestor pre voľnú hru, ktorá podporí náš zdraví psychický vývin, motoriku. Režim a pravidlá zabezpečia pocit istoty, flexibilita zase naše individuálne potreby. Pani učiteľka rozvíja naše schopnosti a zručnosti. Vedie nás k samostatnosti, aby sme sa mohli cítiť schopné a byť na seba hrdé. Nebojí sa nášho hnevu a plaču, učí nás zvládať ich.
  • Deti vo veku: 18 mes. - 3 roky
  • Kapacita: 9 detičiek

Chobotničky

Naše deti sú vo veku od 3 do 5. Všetci sme veľkými kamarátmi! Mladší sa radi učia od starších a starší zas s radosťou a dobrým pocitom pomáhajú mladším, či menej skúseným kamarátom. K deťom pristupujeme empaticky, s pochopením, pokojne a priateľsky. Všetci sme si rovní - starší, mladší, učiteľka, či dieťa.
  • Deti vo veku: 3-5 rokov
  • Kapacita: 8 detičiek
Testimonials

Happy Parents Say