Online

Prihláška

  Údaje matky

  Údaje otca

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov (GDPR)
  Ochrana osobných údajov

  V zmysle §7 odst. 1 vyhlášky Mš SR č.353/1994 Z.z. v znení vyhlášky Mš SR č.81/1997 Z.z. je potrebné priložiť potvrdenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa.

  Týmto potvrdzujem, že zdravotný stav dieťaťa je dobrý po stránke fyzickej a psychyckej a dieťa je
  spôsobilé – nespôsobilé navštevovať detské jasle/ škôlku do 5 rokov veku.