Online

Prihláška

Údaje matky

Údaje otca

Súhlasím so spracovaním osobných údajov (GDPR)
Ochrana osobných údajov

V zmysle §7 odst. 1 vyhlášky Mš SR č.353/1994 Z.z. v znení vyhlášky Mš SR č.81/1997 Z.z. je potrebné priložiť potvrdenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa.

Týmto potvrdzujem, že zdravotný stav dieťaťa je dobrý po stránke fyzickej a psychyckej a dieťa je
spôsobilé – nespôsobilé navštevovať detské jasle/ škôlku do 5 rokov veku.