329€/mesačne

Poldenná starostlivosť 5x do týždňa

Obsauje
 • Stravná jednotka v hodnote 4,40€
 • Desiatu
 • Pohybová aktivita
 • Doobednú edukáciu
 • Certifikované didaktice pomôcky
 • Doobedný pobyt na záhrade
 • Obed
 • Poobedný oddych
 • Olovrant
 • Poobednú edukáciu
 • Pravidelné konzultácie o napredovaní dieťaťka
 • Angličtinu a dôsledné učebné osnovy a tiež záujmové krúžky (anglický, výtvarný a hudobný)
 • Plavecky kurz

449€/mesačne

5x do týždňa Celodenná starostlivosť

Obsahuje:
 • Stravná jednotka v hodnote 4,40€
 • Desiatu
 • Pohybová aktivita
 • Doobednú edukáciu
 • Certifikované didaktice pomôcky
 • Doobedný pobyt na záhrade
 • Obed
 • Poobedný oddych
 • Olovrant
 • Poobednú edukáciu
 • Pravidelné konzultácie o napredovaní dieťaťka
 • Angličtinu a dôsledné učebné osnovy a tiež záujmové krúžky (anglický, výtvarný a hudobný)
 • Plavecký kurz
 • Tenisový krúžok

369€/mesačne

3x do týždňa Ľubovolný výber dní

Obsahuje:
 • Stravná jednotka v hodnote 4,40€
 • Desiatu
 • Pohybová aktivita
 • Doobednú edukáciu
 • Certifikované didaktice pomôcky
 • Doobedný pobyt na záhrade
 • Obed
 • Poobedný oddych
 • Olovrant
 • Poobednú edukáciu
 • Pravidelné konzultácie o napredovaní dieťaťka
 • Angličtinu a dôsledné učebné osnovy a tiež záujmové krúžky (anglický, výtvarný a hudobný)
 • Plavecky kurz